Сред нашите делови партньори са:

 

 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на транспорта;
 • Министерство на отбраната;
 • Министерство на правосъдието;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на финансите;
 • ТД на НАП – София-град;
 • „Овергаз холдинг“ АД;
 • Алианц България;
 • Индустриален Холдинг „Доверие“;
 • „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. София;
 • „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. Казанлък;
 • „Софийска вода“ АД;
 • Столична Община;
 • Община Костинброд;
 • Община Бобошево;
 • Община Годеч;
 • Община Чирпан;
 • Община Божурище;
 • Община Севлиево;
 • Община Павликени;
 • Община Горна Малина;
 • Община Минерални бани;
 • Община Сопот;
 • Община Силистра;
 • Община Велики Преслав;
 • Община Главиница;
 • Община Кнежа;
 • Община Тополовград;
 • „Монделийз България Продакшън“ ЕООД – приемник на Крафт Фуудс България – гр. Своге;
 • СУ „Климент Охридски“;
 • ПРООН ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
 • Регионална Ветеринарномедицинска служба – София-област;
 • Изпълнителна Агенция „ДС на МО”, и други държавни, общински и частни институции.