Яркото присъствие на “КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД на динамичния и сложен строителен пазар се гарантира от отлично подготвен персонал.          
Ръководителите на Дружеството са високо квалифицирани инженерно – технически специалисти. Техният богат професионален опит и умения като ръководители изграждат отличния стил на работа на „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД. Фирмата разполага с необходимия брой технически ръководители, с трудов стаж от 1 до 43 години. Те многократно са показвали своя професионализъм в процеса на изграждане на различни по сложност и характер строителни обекти.
Строителните ни бригади са тясно специализирани, което позволява да се извършват качествено и в срок договорените видове строително-монтажни работи.
При изпълнение на определени обекти, необходимите общи работници се назначават от населението по местонахождение на обекта, с цел намаляване на безработицата и подобряване на благосъстоянието на хората.
УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЕРТИФИКАТИ