Основната дейност на Дружеството

 

 • Инженеринг – проектиране, цялостно изпълнение и въвеждане в експлоатация на ново жилищно и промишлено строителство;
 • Изпълнение на новопроектирани, реконструкция на съществуващи и въвеждане в експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни системи;
 • Изграждане на новопроектирани и ремонт на съществуващи вътрешни водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации;
 • Изпълнение на ново строителство – груб строеж и довършителни работи, ремонт и реконструкция на промишлени халета, жилищни и обществени сгради и съоръжения;
 • Цялостно саниране на сгради;
 • Изпълнение на топлоизолационни системи, включващо топлоизолация на новоизградени и съществуващи сгради и съоръжения, включително финишно покритие от различни видове материали – мазилки, бои, различни типове облицовки;
 • Топлоизолация и хидроизолация на покриви и обшивки с ламарина или с друг материал, предпочетен от клиента;
 • Реконструкция и ремонт на пътни настилки и съоръжения, и изпълнение на вертикална планировка;
 • Доставка, заготвяне и монтаж на арматурна заготовка от всички видове профили и размери;
 • Доставка и монтаж на стоманобетонови елементи за сглобяеми конструкции;
 • Проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции и елементи за производствени и складови халета, съоръжения, огради и други .